Sport a dzieci – jak rozwijać aktywność fizyczną dziecka?

Ruch jest jedną z podstawowych potrzeb fizjologicznych rozwijającego się organizmu. Ograniczenie ruchu może skutkować opóźnieniem rozwojowym, obniżoną odpornością i ogólnie opóźnieniem wzrostu.

Ćwiczenia dla dzieci w młodszym wieku

Rodzaje aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym obejmuje następujące ćwiczenia dla dzieci:

  • Rekreacyjne wychowanie fizyczne
  • Specjalne sesje treningowe (pływanie, sporty grupowe).
  • Niezależna aktywność ruchowe.
  • Imprezy (sztafety, zawody).
  • Zajęcia dodatkowe (poza grupą).

Celem kształtowania aktywności ruchowej jest nie tylko zaspokojenie potrzeb biologicznych, ale także pełny rozwój dzieci. Konieczne są tak zorganizowane ćwiczenia dla dzieci, które biorą pod uwagę wiek przedszkolny, zainteresowania, możliwości funkcjonalne organizmu, indywidualne cechy dziecka. Aktywność ruchowa wpływa na funkcje fizjologiczne całego organizmu. Aktywne dziecko lepiej śpi, ma dobry nastrój i większą zdolność do pracy. Zwiększa się ukrwienie mięśni szkieletowych i narządów wewnętrznych, poprawia się przemiana materii, poprawia się układ nerwowy.

Aktywność fizyczna dla dzieci – zysk dla zdrowia

W wyniku systematycznej pracy mięśnie stają się bardziej obszerne i mocne, nie tracąc przy tym elastyczności. Jednocześnie poprawia się również układ kostny: wzrasta wytrzymałość kości, zwiększa się ich gotowość na stres.

Jednolita praca mięśni ciała kształtuje postawę, która ma duże znaczenie estetyczne i fizjologiczne. Prawidłowa postawa oznacza prawidłową pozycję narządów i ich normalne funkcjonowanie.

Aktywność fizyczna dla dzieci wspomagają układ sercowo-naczyniowy i oddechowy. Serce staje się silniejsze pod wpływem odpowiednich obciążeń. Pozytywne zmiany odnotowuje się nawet u dzieci, które początkowo mają zaburzenia pracy serca.

Zwiększa się pojemność płuc, wzrasta ich funkcjonalność: tkanki organizmu są lepiej ukrwione i otrzymują więcej tlenu. Szczególnie przydatna jest aktywność fizyczna dla dzieci na świeżym powietrzu.

Pracujące mięśnie stymulują centralny układ nerwowy. Im bardziej skoordynowane ruchy, tym lepszy proces rozwoju umysłowego. Istnieje bezpośredni związek między poziomem aktywności fizycznej a rozwojem mowy. Praktyczne doświadczenie, które otrzymuje aktywne dziecko, prowadzi do poszerzenia słownictwa i rozwoju myślenia. Aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na emocjonalną i wolicjonalną sferę psychiki.

Aktywność fizyczna dziecka

Aktywność fizyczna dziecka – jak powinny być zorganizowane ćwiczenia?

Aktywność fizyczna dziecka zależy bezpośrednio od wieku. Małe dzieci są bardziej aktywne, wybierane przez nie gry są bardziej mobilne. U dzieci w starszym wieku przedszkolnym priorytety przesuwają się w kierunku zajęć edukacyjnych, pojawia się zainteresowanie grami komputerowymi. W wieku przedszkolnym ruch jest warunkiem wszechstronnego rozwoju.

Aktywność ruchowa uczy komunikacji, pozytywnie wpływa na emocje i wyobraźnię oraz przyczynia się do rozwoju inteligencji. Tryb oparty jest na nieuregulowanej aktywności, kiedy dziecko samodzielnie wybiera gry. Różnice płciowe wyraźnie przejawiają się w aktywności dzieci w wieku przedszkolnym, ich aktywność zabawowa nabiera innego kierunku.

Chłopcy wykazują zainteresowanie grami mobilnymi (piłka nożna). Dziewczyny lubią spokojne gry w małych grupach.

Aktywność fizyczna dziecka w tym wieku powoduje poprawę zdolności motorycznych, poprawa koordynacji. Aktywność staje się różnorodna i świadoma. Znikają różnice w wyborze samodzielnej aktywności, dzieci organizują się w małe grupy z udziałem chłopców i dziewczynek i wspólnie wykonują proste ćwiczenia (przeskakiwanie przez przeszkody, rzucanie piłką, chodzenie po kłodzie). Dzieci w wieku przedszkolnym rozwijają poczucie samokontroli i własnej wartości. Celowo trenują określone umiejętności, powtarzają wielokrotnie te same ruchy, oceniają swoje działania na tle innych.

Sport dla dzieci – obszary największej aktywności

Sport dla dzieci nie jest taki sam w różnych okresach i podlega pewnym wahaniom. Zależność sezonowa jest ogólnym zjawiskiem biologicznym: w okresie wiosenno-letnim wzrasta, a w okresie jesienno-zimowym maleje. Dziecko jest najbardziej aktywne podczas spaceru, a także rano i wieczorem.

Sport dla dzieci w nauczaniu wczesnoszkolnym to tworzenie podgrup dzieci o różnym poziomie aktywności W zależności od stopnia mobilności, przejawów samodzielności i skłonności do określonych zajęć dzieci dzielą się na trzy podgrupy. Takie podejście umożliwia prowadzenie ukierunkowanej pracy i zastosowanie indywidualnego podejścia. Takie działanie zanika wraz z pójściem dziecka do szkoły.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz